Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

Τηλ. ιατρείου: 22410 24.544

Κινητή Προσθετική


 • Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου
 • Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου
 • Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου
 • Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου
 • Άμεσες οδοντοστοιχίες (άνω και κάτω γνάθου)
 • Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας
 • Προσθετική για ένα δόντι σε οδοντοστοιχία
 • Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση)
 • Μερική οδοντοστοιχία από ακρυλικό
 • Χυτό άγκιστρο
 • Σύνδεσμος ακριβείας