Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

Τηλ. ιατρείου: 22410 24.544

Χειρουργική Στόματος


 • Εξαγωγή δοντιού
 • Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας με κρημνό και συρραφή
 • Εξαγωγή δοντιού ημιέγκλειστου ή έγκλειστου με κρημνό και συρραφή του τραύματος
 • Αντιμετώπιση ξηρού ή επώδυνου φατνίου
 • Αφαίρεση καλύπτρας
 • Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή
 • Αφαίρεση κύστεων των γνάθων
 • Αφαίρεση επουλίδας
 • Βιοψία
 • Αφαίρεση μικρών όγκων του στοματικού βλεννογόνου
 • Εκτομή χαλινού
 • Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά
 • Διάνοιξη αποστήματος εξωστοματικά
 • Χειρουργική διευθέτηση φατνιακής ακρολοφίας
 • Ακρορριζεκτομή με ή χωρίς ανάστροφη έμφραξη
 • Ουλεκτομή